SSK TIETOKANNAT

Tervetuloa käyttämään Saksanseisojakerhon tietokantaa.

Tietokantasivusto sisältää mannermaisten kanakoirien koe- ja näyttelytulokset, koirien jalostustusrekisteritiedot, koekalenterin ja tiedot jalostustoimikunnan tiedossa olevista astutuksista ja pentueista.

Kirjalliset koearvostelut löytyvät tietokannasta alkaen vuoden 1999 kokeista, kannassa on osin jopa aiempiakin,  ja näyttelyarvostelut vuodesta 1990 lähtien. Tietokanta on sisällöltään jokseenkin aukoton kaikilta osin vuodesta 1999 alkaen.

Tietokantasivulta voit hakea koiran tietoja nimellä, rekisterinumerolla tai omistajan nimellä koiran sukutaulun sekä koe-, näyttely- ja jälkeläistiedot. Sukutaulusta pääset koiran vanhempien rekisterinumeroa napauttamalla edelleen niiden taustoihin ja tuloksiin. Koepentue laskee suunnitellun yhdistelmän sukusiitosasteen viidellä (5) sukupolvella sekä näyttää vanhempien sukutaulut.

Koetuloshaulla voi hakea tietyn koetuloksen tiettynä ajanjaksona saavuttaneet koirat kuitenkin siten, että vuotta 1999 vanhempien kokeiden koepäivämäärät ja koenumerot eivät olleet SSK:n vanhasta tietokannasta siirretyssä aineistossa yksiselitteisiä siksi koetulokset tulevat näkyviin vain aikavälivalinnalla "kaikki".

Ominaisuusarvon perusteella voit hakea kysytyn ominaisuuden omaavat koirat.

Astutus- ja pentuetiedot löytyvät sivulta roduittain. Pentueilmoituksen lopussa olevaa ruutua napauttamalla pääset pentueen vanhempien sukutauluihin ja tietoihin.

Koekalenteri löytyy sivun alalaidasta. Voit hakea kaikki kokeet tai erikseen peltokokeet (F), metsäkokeet (M) tai vesi- ja jälkityökokeet.  

Tietokannan tiedot syntyvät seuraavasti:

  • Koiran perustiedot, omistajatiedot, tittelit ja terveystiedot tulevat kaikki Kennelliitosta, mitään e.m. tietoja ei syötetä kantaan käsin

  • Koe- ja näyttelyarvostelut kertomuksineen syötetään kantaan talkoovoimin neljän henkilön toimesta

Viiveitä tietojen ilmestymiseen tietokantaan voivat aiheuttaa seuraavat asiat:

  • Koetoimitsijat eivät toimita arvosteluja koepäällikölle
  • työruuhka Kennelliitossa jolloin SSK saa näyttelyarvostelujen rotujärjestökappaleet viiveellä   

Koirien perustiedoissa tulee silloin tällöin vastaan erilaisia viestejä tyyliin

  • koiralla on hammasmerkintöjä
  • koiran luonteesta tai käytöksestä on merkintöjä

Kyseiset merkinnät ovat pääsääntöisesti linkkejä niiden kokeiden tai näyttelyiden arvosteluihin, joissa kyseiset asiat on havaittu. Näin kuka tahansa voi itse käydä katsomassa missä ja kenen toimesta asia on havaittu.

Vastaava merkintä voi syntyä myös kun koiran kasvattaja tai omistaja on ilmoittanut asian tiedoksi jalostustoimikunnalle. Tällöin linkin takaa ei tule näkyviin kertomusta kokeen tai näyttelyn tapaan. 

Tietokannassa on seuraavia henkilötietoja:

  • Koiran kasvattaja(t)
  • Koiran omistaja(t) jos omistajailmoitus tehty Kennelliittoon tai SSK:lle

Henkilön nimen lisäksi voi yksittäisen henkilön osalta olla tietokannassa myös katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite kuitenkin siten, että kaikki edellä mainitut tiedot ovat näkyvillä vain pentulistalla. Koiran perustiedoissa näkyvät vain kasvattajan / omistajan nimi ja postitoimipaikka.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa oikeiden henkilöiden löytämistä koirien jalostustoiminnassa erilaisten koiraa koskevien tarkistusten yhteydessä. Omistajan ja kasvattajan nimi yhdessä postitoimipaikan kanssa mahdollistavat yksilöimään koiran myös silloin kun kyseessä on kaksi samannimistä, samana vuonna syntynyttä ja/tai samanrotuista koiraa. 

Tietokannassa olevien henkilötietojensa oikeellisuuden voi halutessaan tarkistaa joko tietokantavastaavalta tai jalostusneuvojilta. Henkilötietoja ei luovuteta edelleen ja ne palvelevat omalta osaltaan koiran tunnistetietoina vain ja ainoastaan koiranjalostusta.

 

toteutus: IMNETTI